Γενική Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης e-shop www.coolcrips.gr

Όροι και Προϋποθέσεις

Εισαγωγή
Καλώς ήρθατε στο www.coolcrips.gr , το ηλεκτρονικό μας κατάστημα που ειδικεύεται στην πώληση προϊόντων (ρούχα Cool Crips) Cool Crips Toteb διαδικτυακά (εφεξής καλούμενο ως «ηλεκτρονικό κατάστημα» ή «Ιστότοπος»). Ο Ιστότοπος αυτός ανήκει και λειτουργείται από την εταιρεία “Cool Crips Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία “ (εφεξής καλούμενη ως «η Εταιρεία»), με έδρα στην Λεωφόρος Εθνικής Αντιστασης 14, Κομοτηνή, Ροδόπη ΤΚ. 69100, με Α.Φ.Μ. 996905778 και Δ.Ο.Υ Κομοτηνής , με ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@coolcrips.gr και τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης +30 6984377448.

Παρακαλείστε ως επισκέπτης/χρήστης του Ιστοτόπου να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω όρους χρήσης και να προχωρήσετε σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών μόνο εφόσον τους αποδέχεστε πλήρως. Η πρόσβαση στον Ιστότοπο σημαίνει αυτόματη αποδοχή των όρων χρήσης και απόρριψη οποιασδήποτε αντίθετης αξίωσης. Οι όροι χρήσης μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, επομένως σας συνιστούμε να τους ελέγχετε τακτικά. Η συνέχιση της χρήσης του Ιστοτόπου μετά από τροποποιήσεις, λογίζεται ως αποδοχή των νέων όρων χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν.

Α. Γενικοί Όροι
 • Τροποποιήσεις Όρων, Μερική Ακυρότητα, Παραίτηση από Δικαίωμα
  Η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναθεωρεί, τροποποιεί, ή καταργεί οποιοδήποτε μέρος του Ιστοτόπου ή/και των υπηρεσιών του, κάθε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες της και κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Τυχών ακυρότητα ορισμένων όρων δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη άσκηση οιουδήποτε δικαιώματος από την Εταιρεία δεν συνιστά παραίτηση από αυτό.
 • Παρεχόμενες Πληροφορίες & Προϊόντα
  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται για την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, τόσο όσον αφορά την ταυτότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ όσο και για τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω αυτού. Στα πλαίσια της καλής πίστης, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη ή παραλείψεις στις καταχωρήσεις των ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν κατά λάθος ή εκ παραδρομή, και διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε διορθώσεις αυτών όποτε εντοπίζονται. Επίσης, ενημερώνουμε ότι το φωτογραφικό υλικό των προϊόντων, που αποσκοπεί στην καλύτερη εξυπηρέτηση του χρήστη/πελάτη, ενδέχεται να παρουσιάζει μικρές αποκλίσεις από το τελικό παραδοτέο προϊόν. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τις αποκλίσεις αυτές, οι οποίες δεν επηρεάζουν τη φύση και τις βασικές ιδιότητες του προϊόντος, όπως αυτές περιγράφονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα.
 • Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
  Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, εμπορικών σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λπ ανήκει στην πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και προστατεύεται από το Ελληνικό, το Ευρωπαϊκό δίκαιο και διεθνείς συμβάσεις. Επιπλέον, περιλαμβάνει πνευματική ιδιοκτησία τρίτων, για την οποία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει λάβει ειδική άδεια για την αποκλειστική χρήση στον ιστότοπο της. Αυστηρώς απαγορεύεται η αντιγραφή, μεταφορά, δημιουργία παράγωγων έργων, ή παραπλάνηση σχετικά με την προέλευση του περιεχομένου. Επίσης, απαγορεύεται η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση, μετάδοση ή άλλη χρήση του περιεχομένου για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή των άλλων δικαιούχων των δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και άλλα διακριτικά γνωρίσματα που περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα ή τα προϊόντα και υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή τρίτων, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή των τρίτων αντιστοίχως, προστατευόμενα από τους νόμους για τα εμπορικά σήματα. Η χρήση αυτών των στοιχείων στον ιστότοπο δεν παρέχει καμία άδεια ή δικαίωμα χρήσης από τρίτους.
 • Περιορισμός Ευθύνης
  Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη και δεν υποχρεούται σε αποζημίωση για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που προκύπτει από την ακύρωση παραγγελιών, τη μη εκτέλεση ή καθυστέρηση εκτέλεσής τους, για οποιοδήποτε λόγο. Η ακρίβειά της διαθεσιμότητας των προϊόντων που παρουσιάζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα ενημερώνεται βάσει διαθέσιμων στοιχείων δέν εγγυάται απο την Εταιρεία. Σε περίπτωση μεταβολής της διαθεσιμότητας, η Εταιρεία θα ενημερώνει τους πελάτες χωρίς καμία περαιτέρω ευθύνη. Ο ιστότοςπος και το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις) παρέχεται “ως έχει”. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία που προκύπτει από τη λειτουργία ή μη, της χρήσης του ιστότοπου, την αδυναμία παροχής υπηρεσιών/προϊόντων, ή από τυχόν ανεπιτρεπτές παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.
 • Σύνδεσμοι σε αυτόν τον δικτυακό τόπο
  Οι σύνδεσμοι στο ηλεκτρονικό κατάστημα μπορεί να οδηγούν σε εξωτερικές ιστοσελίδες, οι οποίες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, τις αλλαγές, ή τις ενημερώσεις αυτών των ιστοσελίδων. Η παροχή των συνδέσμων γίνεται μόνο για την ευκολία των χρηστών και η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική, ούτε σημαίνει ότι η Εταιρεία εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.
 • Προστασία Προσωπικών Στοιχείων
  Η Εταιρεία έχει δημιουργήσει την παρούσα ιστοσελίδα με στόχο την εξυπηρέτηση των πελατών της, φροντίζοντας για μια απλή και φιλική χρήση που ανταποκρίνεται στις ανάγκες κάθε χρήστη. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση, είναι απαραίτητη η παροχή ορισμένων προσωπικών πληροφοριών για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών, οι οποίες διαφυλάσσονται με ευλάβεια.
  Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), της εκάστοτε ισχύουσας Eλληνικής και Eυρωπαϊκής νομοθεσίας, καθώς και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η Εταιρεία έχει προσαρμοστεί πλήρως στο πλαίσιο του GDPR για την εγγύηση της ασφάλειας και της προστασίας των δεδομένων σας. Εσείς, ως χρήστες της ιστοσελίδας, διατηρείτε πλήρη δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης στην επεξεργασία των δεδομένων σας σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις.
  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων θα βρείτε στην Πολιτική Απορρήτου.
 • Cookies
  Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση και τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που δεν προσεγγίζουν άλλα δεδομένα του υπολογιστή του χρήστη και χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση του χρήστη στον ιστότοπο, καθώς και για στατιστικούς λόγους. Τα cookies βοηθούν στην παρακολούθηση της προτίμησης των επισκεπτών για την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να απενεργοποιήσει τη χρήση cookies μέσω των ρυθμίσεων του διακομιστή του. Ωστόσο, αυτό μπορεί να επηρεάσει την πλήρη λειτουργικότητα ορισμένων υπηρεσιών του ιστότοπου.
Β. Όροι Αγορών
1. Πολιτική Τιμών
Η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιεί τις τιμές των προϊόντων στο ηλεκτρονικό κατάστημα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τον πελάτη.

2. Τρόποι Πληρωμής
Μπορείτε να εξοφλήσετε την παραγγελία σας στο www.coolcrips.gr με έναν από τους παρακάτω τρόπους
 • Πιστωτική, Χρεωστική ή Προπληρωμένη κάρτα μέσω: Eurobank
 • Paypal
 • Τραπεζική Κατάθεση: σε έναν από τους λογαριασμούς: Εθνικής, Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank

Πληρωμή με Κάρτα
Εξοφλείτε την παραγγελία σας με Πιστωτική, Χρεωστική ή Προπληρωμένη Κάρτα (Visa, Electron Visa, MasterCard, Maestro, Diners, Discover, American Express) στο τελευταίο βήμα της ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής σας παραγγελίας.

Για την διασφάλιση της συναλλαγής και την απόλυτη εμπιστευτικότητα των πληροφοριών σας, οι πληρωμές με κάρτα πραγματοποιούνται από την Eurobank ένα Ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος αδειοδοτημένο από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Κατά την πληρωμή με Κάρτα μεταφέρεστε αυτόματα στο ασφαλές περιβάλλον πληρωμών της Eurobank όπου συμπληρώνετε τα στοιχεία της κάρτας σας. Μετά την επιτυχημένη συναλλαγή επιστρέφετε στο www.coolcrips.gr ενώ ταυτόχρονα λαμβάνετε email με τα στοιχεία της παραγγελίας σας.

Πληρωμή μέσω Paypal

Εάν διαθέτετε λογαριασμό Paypal, μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε για την εξόφληση της παραγγελίας σας. To Paypal είναι ένα πορτοφόλι και σύστημα πληρωμών που χρησιμοποιείται από παραπάνω από 200 εκατομμύρια χρηστες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Κατά την πληρωμή με Paypal μεταφέρεστε αυτόματα στο ασφαλές περιβάλλον πληρωμών του Paypal. Μετά την επιτυχημένη συναλλαγή επιστρέφετε στο www.coolcrips.gr, ενώ ταυτόχρονα λαμβάνετε email με τα στοιχεία της παραγγελίας σας.

Πληρωμή με Τραπεζική Κατάθεση Μπορείτε επίσης να εξοφλήσετε την παραγγελία σας κάνοντας μεταφορά χρημάτων σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς:

 • ΤΡΑΠΕΖΑ Eurobank: IBAN: GR6802601400000130201373086
Δικαιούχος των παραπάνω λογαριασμών εμφανίζεται η εταιρία COOL CRIPS ΑΜΚΕ
Στην αιτιολογία της κατάθεσης, θα πρέπει να αναγράψετε τον αριθμό παραγγελίας καθώς και το ονοματεπώνυμό σας.
Τυχόν τραπεζικά έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον πελάτη.
Η κατάθεση θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα 3 εργάσιμων ημερών από την καταχώρηση της παραγγελίας σας.
Η αποστολή της παραγγελίας σας γίνεται μετά την επιβεβαίωση της κατάθεσης.

Ασφάλεια Συναλλαγών Πληρωμών

Η ιστοσελίδα μας δέχεται πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες Visa, Mastercard, American Express και Diners. Για τη διασφάλιση της απόλυτης ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, αυτές γίνονται ανά περίπτωση μέσα από τα ασφαλή συστήματα της Eurobank και του Paypal, το οποίο χρησιμοποιούν διεθνή τραπεζικά πρότυπα ασφαλείας και προστασίας συναλλαγών.

Ο πελάτης μόλις ολοκληρώσει την καταχώρηση της παραγγελίας, μεταφέρεται αυτόματα στο ασφαλές περιβάλλον του πάροχου πληρωμής. Σε αυτή τη σελίδα πρέπει να συμπληρώσει όλα τα απαραίτητα πεδία (αριθμό κάρτας, ημερομηνία λήξης της, CCV2/CVC2, ονοματεπώνυμο κατόχου κάρτας). Η επεξεργασία των στοιχείων της κάρτας του πελάτη από τα τραπεζικά ιδρύματα γίνεται αποκλειστικά και μόνο για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, δηλαδή την αποπληρωμή των προϊόντων που έχουν αγοραστεί από το ηλεκτρονικό κατάστημα. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων διέπεται από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την Πολιτική Cookies που αναφέρονται στην σελίδα Πολιτική Απορρήτου [link] της ιστοσελίδας μας.

Πολιτική επιστροφής χρημάτων και προϊόντων
Πολιτική επιστροφών & ακυρώσεων
Δικαίωμα υπαναχώρησης από τις εξ αποστάσεως συμβάσεις βάσει του άρθρου 4 § 10 ν. 2251/1994

Ο πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει από την εξ αποστάσεως αγορά εντός 14 ημερολογιακών ημερών χωρίς να δώσει οποιαδήποτε εξήγηση για την απόφασή του, να επιστρέψει τα προϊόντα που αγόρασε και να ζητήσει την επιστροφή των χρημάτων του. Αυτό είναι εφικτό μόνο στην περίπτωση που τα προϊόντα είναι άθικτα στη συσκευασία τους και συνοδεύονται από τα παραστατικά αγοράς (απόδειξη, τιμολόγιο κ.λπ.). Ο πελάτης οφείλει να ενημερώσει την εταιρεία γραπτώς για την απόφασή του να υπαναχωρήσει είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email επιστροφών] είτε με επιστολή στην έδρα της Εταιρίας Λεωφόρος Εθνικής Αντιστασης 14 Κομοτηνή Ροδόπη ΤΚ. 69100, εντός 14 ημερολογιακών ημερών. Ο πελάτης οφείλει να στείλει με δικά του έξοδα τα προϊόντα στην άριστη κατάσταση που τα παρέλαβε χωρίς να έχουν χρησιμοποιηθεί, ανοιχθεί ή τσακισθεί (βιβλία) ή να τα παραδώσει στη φυσική έδρα της εταιρείας, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών.

Στην περίπτωση αυτή, η εταιρεία θα επιστρέψει όλα τα χρήματα που έλαβε, πλην των εξόδων παράδοσης και επιστροφής, χωρίς καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της υπαναχώρησης και της επιστροφής των προϊόντων. Η εταιρεία θα προχωρήσει στην επιστροφή των χρημάτων με τον τρόπο πληρωμής που ο πελάτης χρησιμοποίησε κατά την αγορά.

Εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης – επιστροφής

Το δικαίωμα επιστροφής και υπαναχώρησης δεν ισχύει στις εξής περίπτωσεις:
 • Ειδικής παραγγελίας για τον πελάτη από την Ελλάδα ή το εξωτερικό μη διαθέσιμων στο κατάστημα προϊόντων.
 • Για προϊόντα που έχουν παραληφθεί και πληρωθεί στο φυσικό κατάστημα, καθώς η πώληση δεν έγινε από απόσταση.
 • Η αξία του προϊόντος είναι μικρότερη ή ίση των 30 ευρώ (άρθρο 3ι, παρ.1, ν.2251/1994)
Επιστροφές/Αλλαγές

Γίνονται δεκτές εντός δεκαπέντε ημερών κατόπιν συνεννόησης. Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι άθικτα. Στην περίπτωση επιστροφής μπορείτε να επιλέξετε ένα άλλο προϊόν ίσης ή μεγαλύτερης αξίας από το ποσό του προϊόντος που επιστρέψατε εντός του τρέχοντος λογιστικού έτους.

Δικαιώματα καταναλωτή

Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματα καταναλωτή μπορείτε να ανατρέξετε στις σχετικές ιστοσελίδες:

Συνήγορος του Καταναλωτή
http://www.synigoroskatanaloti.gr/index.html

Γενική Γραμματεία Καταναλωτή
http://www.efpolis.gr/