Κατήχηση (Θηλυκό)

Σχετικοί Ορισμοί

(θρησκεία) η μύηση, με διδασκαλία, σε θρησκευτικό δόγμα ή μυστική οργάνωση 

η συστηματική προσπάθεια να προσχωρήσει κανείς σε κάποιο συγκεκριμένο τρόπο σκέψης ή ιδεολογία 

οι συμβουλές που δίνονται με τρόπο επίμονο και ενοχλητικό